Dane firmy.
Leistungen Hier finden Sie einen groben Überblick über unsere Leistungen.  Sollten Sie Fragen haben ob wir Ihr Vorhaben umsetzen können bitten wir Sie uns einfach kurz anzurufen oder uns eine Nachricht über unserem Kontaktformular zu hinterlassen.
Strona główna Kontakt Dane firmy
Odpowiedzialność: Pomimo wnikliwej oraz bieżącej kontroli treści, DN Bau GmbH  nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treść linków – odsyłaczy do stron internetowych osób trzecich, do których istnieje dostęp za pośrednictwem niniejszego serwisu, ponieważ przedmiotowe strony nie są kontrolowane przez Firmę.  Za treść oraz informacje podane w odlinkowanych stronach odpowiedzialny jest wyłącznie zarządca konkretnego serwisu. Lokalizacja serwera Niemcy Zachodnie warunki:   DN Bau GmbH oświadcza, zawartość stron internetowych posiada dla swoich klientów i innych zainteresowanych stron do ogólnych celów informacyjnych. Strona internetowa nie jest skierowana do ludzi w krajach, w których nie udziela się lub nie ma dostępu do takich treści. Każdy użytkownik jest odpowiedzialny do zdobywania informacji na temat jakichkolwiek ograniczeń w dostępie do tych stron i do ich przestrzegania. Jakiekolwiek informacje udostępnione za pośrednictwem strony użytkownikowi, mogą być wykorzystywane wyłącznie dla celów prywatnych, bez prawa do ich komercyjnego wykorzystywania. Pobieranie i krótkotrwałe przechowywanie poszczególnych informacji z naszej strony internetowej na ekranie komputera jest dozwolone. Kopiowanie, trwałe przechowywanie lub przekazywanie treści zawartych na tych stronie internetowej, wymaga zgody DN Bau GmbH. Ochrona danych: DN Bau GmbH oświadcza, iż podane przez Państwa dane osobowe podlegają ochronie zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych. Podawanie danych osobowych jest dobrowolne. DN Bau GmbH przechowuje dane użytkownika (takie jak nazwisko, data urodzenia, adres pocztowy lub adres e-mail, numer telefonu, itp.) wyłącznie w celu świadczenia usług w ofercie. Dane są przekazywane do odpowiedniej jednostki w Malden Correct Bau GmbH. Przekazujemy dane klientów firmom zewnętrznym, wyłącznie za klienta zgodą. Ogólne informacje dotyczące korzystania z tych stron internetowych (takich jak liczba odwiedzin, odwiedzane strony, długości stosowania) są przechowywane przez DN Bau GmbH i analizowane w celu sprawdzenia akceptacji poszczególnych witryn. Jeśli nie podano innych informacji, zbieranie tych danych odbywa się w formie anonimowej, do celów statystycznych i banków badawczych.
Strona główna O nas Usługi Przetarg Podwykonawcy Oferty pracy Galeria Wspólnik DN Bau GmbH
Dane firmy:
Dane firmy